CY | EN

Dewch inni ddangos ein gwerthfawrogiad o’r miloedd o lwybrau newydd i Gymru!

Trwy ymgyrch Trails for Wales Cycling UK ac OpenMTB, ysgrifennodd mwy na 12,000 o bobl at Lywodraeth Cymru i gefnogi ailwampio’r deddfau mynediad cyhoeddus. A diolch i chi – fe wrandawon nhw – sy’n golygu y dylai miloedd o filltiroedd o lwybrau gael eu hagor ar gyfer seiclo.  

Hoffem ddangos ein gwerthfawrogiad i Lywodraeth Cymru am y penderfyniad cofiadwy hwn, a’i hannog i ddyfalbarhau nes y bydd yn dwyn ffrwyth.  

Dychmygwch gyrraedd y gwaith, ac yn hytrach na negeseuon yn eich atgoffa am gyfarfodydd, yr e-byst cyntaf a ddarllenwch yw negeseuon personol gan unigolion ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig, yn diolch i chi am wneud penderfyniad a fydd o fudd i fywydau cymaint o bobl.

Gallwch chi anfon un o’r llythyrau hyn! Llenwch y ffurflen fer, cliciwch ar ‘Nesaf’ a byddwn yn anfon atoch lythyr diolch y gellir ei olygu.

* Gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol; diweddariadau am ymgyrchoedd, ein cylchlythyr wythnosol CycleClips, ein prosiectau, buddion aelodaeth a gwasanaethau. Ar ôl tanysgrifio gallwch ganslo neu hidlo’r hyn a gewch unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen datdanysgrifio ar waelod pob neges e-bost oddi wrth Feicio UK. Ni fydd Beicio UK yn datgelu’r wybodaeth hon i unrhyw berson na sefydliad arall ac eithrio mewn cysylltiad â’r dibenion uchod. Os oes gennych unrhyw ymholiad ynghylch y defnydd a wnawn o’ch data, edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd neu ysgrifennwch at y Rheolydd Data yn Cycling UK, Railton Road, Guildford, GU2 9JX.